sadsad x
asdasd
Kisisel Verilerinize ilişkin Bilgilendirme
ARDA NEWLİNE kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme ve güvenli biçimde saklamasını sağlamak amacıyla tüm tedbirleri almaktadır. ARDA NEWLİNE ŞİRKET İSMİ ( E-ticaret) veri sorumlusu olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak aşağıda yer alan bilgilendirme ve amaçlar kapsamında işleyebilmektedir.

Kişisel verileriniz” arda tam ismi”. tarafından sunulan ürün ve hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterilmekle beraber şirketimiz tarafından en iyi şekilde ürün ve hizmetlerin sunulabilmesini teminen işlenmektedir.

ARDA NEWLİNE ŞİRKETİ( E-ticaret). olarak, ad, soyad, adresiniz ve telefon numaranız gibi kimlik ve iletişim verileriniz, şirketimizin bilgilendirme, analiz, raporlama, iç ve dış denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, şikayet ve taleplerinizin karşılanması, müşteri memnuniyetine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi, bilgi sistemlerimizin güvenliğinin ve sürekliliğinin sağlanması ve mevzuattan kaynaklı birtakım yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, açık rızanın bulunması halinde tarafınıza tanıtım ve pazarlama amaçlı ticari iletilerin gönderilmesi amacıyla işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verileriniz kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla düzenleyici ve denetleyici kamu kurum ve kuruluşlarına, bağlı bulunduğumuz iş ortaklarımıza, danışman dahil hizmetlerden faydalandığımız iş ortaklarımız ve sair gerçek ve tüzel kişiler, kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla kanunda öngörülen temel ilkelere uygun olarak şirketimizin yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirebilmesi amacı ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak tarafımıza yapılan başvuru veya talepler üzerinden internet sitemiz aracılığıyla toplanmaktadır.

Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. Maddesinde yer alan kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.
Kanun kapsamında kişisel verileriniz ile ilgili başvurularınızı buradaki linkten ulaşabileceğiniz KVKK ilgili kişi talep formu ile tarafımıza bildirebilirsiniz.
Şirketimiz kanunun 13. Maddesine uygun olarak, başvuru talep formunu talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet getirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red edilme nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.